در زندگی با همسرتان تفاوت بین شنیدن و فهمیدن را به خوبی یاد بگیرید...

بسیاری مواقع حرفی را که شنیده اید به درستی نفهمیده اید.

شنیدن با گوش کردن و فهمیدن فرق می کنه!


2020/05/19 - 08:07
دیدگاه
aylar

{-37-}{-37-}{-37-}

1399/03/1 - 08:17 ·