روشها و رفتار های ایجاد اعتماد بعد از پیمان شکنی:
بعد از کار روزانه ، خود را به خانه برساند و ساعات بعد کار را با همسرش بگذراند.
اگر وسوسه شود که آن فرد را که به وسیله او به همسرش خیانت کرده ببیند، به همسرش اطلاع دهد.
اطمینان دادن مکرر بر عدم خیانت
احساسات وافکار منفی خود را به همسرش بگوید.
با همسرش هر روز تماس حاصل کند.
از همسرش بپرسد که از اوچه می خواهد وچه توقعی از وی دارد.
اوقاتی را به تنهایی وخلوت با یکدیگر بگذرانند.
اوقاتی را برای بازسازی روابط جنسی، روحی واحساسی خراب شده بگذارند.
به احساسات یکدیگر گوش فرا دهند.
وقتی همسرش حرف میزند گوش دهد وتمرکز کند.
خارج از رختخواب نیز محبت رانشان دهید.
به سوی کارهای قبلی باز نگردید.
قبول کردن اینکه وسوسه خیانت امکان دارد پیش بیاید.
متعهد شود که خیانت تکرار نمی شود.
با هرچه که به معشوقه ات مربوط است چون محل کار ، محل غذا خوردن، محل رفت وآمد عوض کن.
اسرار ویا حساب خصوصی نداشته باشید.
هرسال بعد از خیانت برای رابطه درست شده خودتان جشن بگیرید.
2020/05/22 - 16:29
دیدگاه
sky_net

الان شغل کجا بود که همسر یا شوهر عوض کنه ؟؟
مرده ۶ صبح میره ۱۲ بر میگرده . ۳ صبح بشینن از مشکلات فی ما بین گفتگو کنن

1399/03/2 - 16:40 ·