نداشته هایت را بی خیال …
غصه هایت را بی خیال…
هر چه که تورا نا آرام میکند، بی خیال…
همین که امروز نفس کشیده ای ؛ خوش به حالت!

عمیق نفس بکش:
عشق را
زندگی را
بودن را
بچش …
ببین …
لمس کن …
که زندگی زیباس

2020/05/23 - 10:54 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
farniya_salehi

مرسی یه دنیا

1399/03/3 - 10:57 ·
ber99keh

خواهش گلم

1399/03/3 - 11:00 ·
mohammad-amin80

من که زیبایی به این زندگی ندیدم...

1399/05/10 - 11:58 ·