عشق برای زمانه ی ما نیست


در دنیای ما ادم ها فقط به یکدیگر عادت می کنند

و هر چند وقت یکبار این عادت تغییر می کند
2020/05/24 - 01:41 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
images.jpg
images.jpg · 251x201px, 4KB