روزهاے رفته
بـہ چوب ڪبریت هاے سوختہ می‌مانند...

هرڪاری میخواهۍ بڪن

آنہا دوباره ↩روشن نمی شوند!

ﻓﻘﻂ ↩سیاهے آنہا دستت را آلوده می ڪند ...

روزهایت را بیہوده نسوزان

↩ #‌‌‌زندگی ✔ را رنگی تازه بزن2020/05/24 - 19:57 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۰۰۵۲۲_۲۲۲۷۱۱.jpg
IMG_۲۰۲۰۰۵۲۲_۲۲۲۷۱۱.jpg · 3328x1872px, 988KB
دیدگاه
Amirkheirkhah

نقاشی بلد نیستم رنگ بزنم{-33-}

1399/03/4 - 20:33 ·
aylar

نقاشی؟

1399/03/5 - 07:01 ·
aylar

تو خودت داری همین رنگای تازه رو ب زندگیت میزنی نقاشی لازم نی

1399/03/5 - 07:02 ·
Amirkheirkhah

پس سلطان رنگم من شدم{-33-}

1399/03/5 - 10:27 ·
aylar

ارهه دیه ... حالا بیوفت تو کار احتکار هااااا...سلطان زغال سلطان رنگ ...منم شدم سلطان کنکور{-33-}

1399/03/5 - 10:36 ·
Amirkheirkhah

والا پیشنهاد زغال از سمت تو بود شریک جرمیم باهم{-18-}

1399/03/5 - 11:38 ·
aylar

حالا ک پلیس نگرفتت ک همچیو انداختی گردن من{-33-}

1399/03/5 - 13:02 ·
Amirkheirkhah

خوب ادم فکر کار باید بکنه الانم که دارند تند تند سلطانها رو یکی بعداز دیگری دستگیر میکنند منم الان گفتم که باهم به توافق برسیم {-29-}

1399/03/5 - 14:06 ·
aylar

ما داریم از جهنم وارد میکنیم احتکار ک نکردیم:D

1399/03/5 - 14:21 ·
Amirkheirkhah

خوب بدتر مالیات و عوارضشو ندادیم جریمه اش سنگین تره{-33-}

1399/03/5 - 16:16 ·
aylar

خب از جهنم اوردیم:D به کی مالیات بدیم؟ با جبرئیل؟

1399/03/5 - 16:59 ·
Amirkheirkhah

نه به انکر و منکر {-2-}

1399/03/5 - 20:07 ·
aylar

تو خودت بهشون پول بده{-54-}

1399/03/5 - 20:31 ·
Amirkheirkhah

چشم {-29-}

1399/03/6 - 06:26 ·
aylar

بی بلاااا

1399/03/6 - 10:51 ·
Amirkheirkhah

عزیزی{-35-}

1399/03/6 - 10:58 ·
aylar

مچکر

1399/03/6 - 11:03 ·