بعضی صداها را بـاید در آغوش گرفت
مـثـلِ یـک «دوستت دارم» از زبـانِ تـو ...
2020/05/25 - 05:55 در D O C H A R