گاهی فقط بیخیال باش ...

وقتی قادر به تغییرِ بعضی چیزها نیستی ؛

روزت را برای عذابِ داشتن ها و افسوسِ نداشتن ها خراب نکن ..

دنیا همین است ؛

همه ی بادهای آن موافق ،

همه ی اتفاقات آن دلنشین ،

و همه ی روزهای آن خوب - نیست !

اینجا گاهی حتی آب هم ، سر بالا می رود ...

پس تعجبی ندارد اگر آدم ها جوری باشند که تو دوست نداری !

گاه گاهی

2020/05/26 - 00:05
پیوست عکس:
10.jpg
دیدگاه
1angel

{-18-} موهاش

1399/03/6 - 00:08 ·
Mahpar

{-18-}ا

1399/03/6 - 00:09 ·
mohamad77

همون دیگه دو تا کچل در ارزوی زلف عشقولی من موهاشو چقد خوشگله کچلا ببینید یه خورده حسرت بخورید کچلا

1399/03/6 - 00:11 ·
1angel

اسفند دود کن براش..خخخ

1399/03/6 - 00:15 ·
Mahpar

مو هوبجی کی بودی توو {-18-}

1399/03/6 - 00:15 ·
Mahpar

نه دودش چشای قشنگ شو ادیت میکنه {-18-}

1399/03/6 - 00:16 ·
1angel

آخه مو هویجی هم شد انتخاب....چه بد سلیقه ای تو

1399/03/6 - 00:18 ·
mohamad77

نخیرم حسودا اذیت نمکینه زودی براش دود کنیدی یعنی یه تار مو از موهای هویجی کم بشه دعا میکنم ابروهاتونم بیفته دیگه با سرتون ست بشه کچل بشه{-19-} .

1399/03/6 - 00:18 ·
1angel

سر کچل تو باهاش ست بشه قشنگتره

1399/03/6 - 00:19 ·
Mahpar

فری بعصی موهویجی ا خیلی خوشگلن

1399/03/6 - 00:23 ·
1angel

نوچ قبول ندارم....

1399/03/6 - 00:26 ·
mohamad77

منکه کچل نیستم فرشته برای اولین بار تو تاریخ با مهتاب موافقم مو هویجیا خوشگلند اینقد که نگو نه {-a94-}

1399/03/6 - 00:26 ·
Mahpar

مثل ان شرلی {-7-}

1399/03/6 - 00:28 ·
1angel

خودت گفتی کچل کردی....اصلا آدم موهاشونو میبینه یاد حنا میوفته

1399/03/6 - 00:31 ·
mohamad77

مهتاب خراب کردی الان تیکه انداختی دیگه همون الان دعا میکنم مژه های نداشتتم بریزه کلا یه دست کچل بشه سرو صورتت ان شرلی کک مکی بود عشقولبی من نیست

1399/03/6 - 00:33 ·
mohamad77

من کچل کردم اونکه نه فرشته اون زلفش بلنده {-10-}

1399/03/6 - 00:34 ·
Mahpar

اوخی .،فری ..بگو قشنگه {-26-}

1399/03/6 - 00:34 ·
1angel

خدا رو شکر یکی رو پیدا کردی دیگه لازم نیست من برات پیدا کنم

1399/03/6 - 00:35 ·
Mahpar

من ان شرلی و میدوست ..تیکه چیه شکارچی {-15-}

1399/03/6 - 00:40 ·
mohamad77

نه دیگه نشد مامویتتو باید تموم کنی والا باید خسارت بدی خود دانی همه اون یزای که گفتم باید باشه زودی پیدا کن برام

1399/03/6 - 00:41 ·
mohamad77

داری مهربون میشی اژد ها باید ترسید از این حرکتت

1399/03/6 - 00:42 ·
1angel

اوه اوه دوتا میخوای چه خبرته

1399/03/6 - 00:43 ·
Mahpar

کلا مهربون میشم اطرافیان ازم میترسن {-18-}از بس که خشنم

1399/03/6 - 00:45 ·
Mahpar

اره بابا ،،این سوسول بازی یعتی چی ..{-18-}

1399/03/6 - 00:46 ·
mohamad77

من دوتا نمیخوام فرشته الکی حرف تو دهن من نزار من 4 تا میخوام {-a85-}

1399/03/6 - 00:47 ·
mohamad77

همون دیگه کی اژد ها های مهربون دیده اتفاقا مهربون باشی خطرش بیشتر ارامش قبل توفانه یه خورده با ما مهربون باش میخوام زندگی کنم حالا حالا ها یکی با هام نامهربونه الان دلم پر غصه است من مهتا رو میخوام

1399/03/6 - 00:49 ·
1angel

{-53-}{-36-}

1399/03/6 - 00:50 ·
Mahpar

اوهو فری ببین چی میگه .

1399/03/6 - 00:51 ·
1angel

طوفان اینجوریه محمد....خخخخ

1399/03/6 - 00:51 ·
1angel

سنگ بزن علامت نزدنه...بزار بگه

1399/03/6 - 00:52 ·
Mahpar

منطورش اقا توفانه {-11-}

1399/03/6 - 00:54 ·
Mahpar

سنگه رو فقط نزنه تو سر خودش .،{-18-}بقیه ش مهم نیست خخخ

1399/03/6 - 00:56 ·
mohamad77

خوب توفان رو میشه هم ت اینجوری وهم ط اینجوری نوشت باور نداری بریرم از خانم معلم مهتا بپرسیم فرشته ، در ضمن من سنگ بزرگ برنداشتم 4 تا حقمه خخخخخخخخخخ

1399/03/6 - 00:57 ·
mohamad77

نترس مهتاب نمیزنم بلدم با هاشون چطوری بحرفم که اخر سر جون سالم به در ببرم برای من مهم کارت های بانکی پدر زنام هستند خخخخخخخخخخخخ

1399/03/6 - 00:58 ·
1angel

حقت یکی بیشتر نیست...

1399/03/6 - 01:11 ·
1angel

بازم رسید به کارت...خخخ

1399/03/6 - 01:11 ·
mohamad77

دیگه دنیا و کارت بقیه چیزا حل میشه فرشته خانم می بینی که من همه چیزو تو کارت می بینم پس زن بیشتر مساوی کارت بیشتر

1399/03/6 - 01:13 ·
1angel

با دستای خودم باید خفت کنم ...راحتت کنم هم بقیه رو...خخخ

1399/03/6 - 01:15 ·
mohamad77

ببخشید میگما ولی خوب تو حداکثر150 قدتت بهترین حالت یه 42 تا کم داری برسی بال هم که نداری فرشته پرواز کنی و مشکل اصلی اینکه اخه نامحرمی نمی تونی دست بزنی {-a130-}{-7-}{-a131-}

1399/03/6 - 01:19 ·
1angel

برای فرشته ها محرم و نامحرم وجود نداره بعدشم بال دارم نهایت قدت تا به بالام برسی بقیشو کم میای ...خودت خواستی ....تازه داری میزنی و میرقصی نمرت کم شد ته جنهم جاته

1399/03/6 - 01:29 ·
mohamad77

واقعا نداره این مسائل الان درخواست میدم خدا منو ارتقاء بعد به متبه فرشتگان چه شود چرا من مساله به این مهمی رو نمی دونستم چرا اخه ، نه من مجاز بود رقص و اهنگم بوخودا{-a88-}

1399/03/6 - 12:40 ·
aylar

دقیقاااااا#لایکی{-50-}

1399/03/6 - 14:06 ·
sara_566

احسنت محمد ،زیبا نوشتی

1399/03/6 - 16:17 ·
mohamad77

ایلار عجب لایکی بود چسبید از ته دلت بود خخخخخخخخخخ

1399/03/9 - 17:16 ·
mohamad77

مرسی سارا خانم عزیز قابل شما رو نداشت {-35-}

1399/03/9 - 17:16 ·
aylar

میشه دوملیون تومن

1399/03/9 - 20:33 ·
mohamad77

نه بابا اینقد گرون چه خبره مگه حالا پیوستش یه چندتا از اونا بود حالا میشد کاریش کرد نوچ نمیده پول ندارم داری قرض بده بعدا بهت پسش میدم

1399/03/9 - 20:47 ·
aylar

باشه حقوق عمم رو گرفتیم فیفتی فیفتی ....بعدشم دوملیون منو میدیا

1399/03/9 - 20:59 ·
mohamad77

باشه بعدا اون دو تومنو حساب میکنم باهات فعلا که نداری بدی بهم بعدا از حلقومت میکشم بیرون

1399/03/9 - 21:01 ·
aylar

نوچ نوچ{-6-}مث بچه خوب قبول کناااااااا من کله خراب تر از توعم{-39-}

1399/03/9 - 21:02 ·
mohamad77

قبول کردم دیگه گفتم الان نمیگیرم ازت دخترجون بعدا به جایدو تومن 5 تومن میگیرم می دونی که ارزش پول امروز از فردا کمتر اینجوری ضرر نکنم من.
یعنی ببرمت بیمارستان یا تیمارستان ایلار هزینش زیاد باشه خودم درمانت میکنم با چوب و چماق

1399/03/9 - 21:04 ·
aylar

عافرین فرزندم{-a188-}

1399/03/9 - 22:16 ·
mohamad77

چطوری ننه تو قصد ازدواج نداری اگه 90 سال رو رد کردی رو منم حساب کن البته باید خیلی خیلی پولدار باشی گفته باشم خرجم زیاده بگم بعدا نگی نگفتی{-7-}

1399/03/9 - 23:18 ·
aylar

توام ک دنبال کیس پیر پولداری فقط{-6-}بابا دنبال تک دختر باش ک باباش پولداره مث من{-20-}

1399/03/10 - 01:36 ·
mohamad77

تک دختری و پولدار از اول بگو کی بیام بگیرمت منو خوشبخت بکنی {-1-}

1399/03/10 - 01:41 ·
aylar

ببین اشتباه نکنننننن....گفتم برو سراغ تک دختر ....ک باباش مث بابام پولدار باشه:D

1399/03/10 - 09:16 ·
mohamad77

خوب تک هم نباشه باباش پولدار باشه باز اولویت داره ایلار از حالا خودتو عروس بدون {-7-}

1399/03/11 - 00:17 ·
aylar

خب پدربزرگمم پولدار بوداااااااا{-30-}عمم چی عممو نمیخوای{-30-}{-36-}{-39-}{-39-}

1399/03/11 - 07:28 ·
mohamad77

نه عمتو میخوام روش تو رو هم بر میدارم خاله چی داری پولدار باشه دیگه هر چی از خاندانتون هست بردارم {-a128-}

1399/03/11 - 15:12 ·
aylar

ما دوتا موندیم ....یه ننه بزرگ دارم نود سالشه بدردت نمیخوره

1399/03/11 - 19:21 ·
mohamad77

اتفاقا به دردم میخوره اونم بر میدارم سر جمع شد یه عمه یه خاله یه نن جون و خودت چه شود

1399/03/11 - 22:24 ·
aylar

اون پول نداره ولش کن بیهیال شو

1399/03/12 - 13:21 ·
mohamad77

نداره خوب پولش میکنیم قلب . کبد و کلیه و شش همشو می فروشم قیمت بازار دستت باشه دیگه ایلار

1399/03/12 - 21:37 ·
aylar

بابا ابن خودش مغز میخوره ...جیگر ادم رو میسوزونه رو اعصاب ادم راه میره ...تو میخوای اعضای اونو بفروشی:/

1399/03/12 - 22:43 ·
mohamad77

خخخخخخخخخخ دیگه تو کاریت نباشه هر چی بلا سرت اورده رو سرش تلافی میکنم غمت نباشه

1399/03/12 - 22:51 ·
aylar

دستت دردنکنه عزیز:Dپس پولش نصف نصفااااا:D

1399/03/12 - 22:53 ·
mohamad77

اره فیفتی فیفتی میشه از الان داری نقشه میکشی چطوری حالشو بگیری اره ایلار

1399/03/12 - 23:05 ·
aylar

ببین باید خفش کنم یا بیهوشش؟:D

1399/03/12 - 23:29 ·
mohamad77

نه بابا چرا خفش کنی اروم اروم میکشیمش خونشو می میکیم وایییییییی چقد ترسناک شدیم الان یه جا یه پیز زن بمیره میان سراغ ما

1399/03/12 - 23:31 ·
aylar

ببینم مگع قرار نبود اعضای بدنشو مث بابا پنجعلی بفروشیم{-36-}پ چرا خونش رو بمکیم{-30-}

1399/03/13 - 09:30 ·
mohamad77

خخخخخخخخخ اول خونشو می میکیم بعد کلیه اعضا بدنشو در میاریم بازار سیا هبه جای کیله و قلب و کبد و ریه یه ادم جون می فروشیم چه پولی گیرمون بیاد میگم ایلار ادم به یه کلیه هم می تونه زنده بمونه میخوای یکی از تو هم در بیاریم بیشتر پولدرا بشیم {-7-}

1399/03/13 - 09:51 ·
aylar

ارهه موافقم ...من شنیدم ادم بدون دوتا کلیه میتونه زنده بمونه بیا کلا کلیه های تورو دربیارم ....فوقش دیالیز میشی{-34-}

1399/03/13 - 10:07 ·
mohamad77

مشکلی از منو می فروشیم از تو رو پیوند میزنیم به من یه حرکت بشر دوستانه فوقالعاده از ایلار چه شود معروف میشیم در کل طرح خوبی بزارش تو اولویت کارامون

1399/03/13 - 10:24 ·
aylar

بابا ننه بزرگم کافیه دیه ....دیگه چرا خودمونو تیکه پارا کنیم{-36-}

1399/03/13 - 10:25 ·
mohamad77

نه نگاه کن اعتباری ب اونا نیست اونا رو مب فروشیم از تو رو هم اهدا میکنیم مهم اینکه اخر سر همه چی برای من بمونه {-7-}

1399/03/13 - 10:26 ·
aylar

عه چقد تو زرنگی کور خوندی:D

1399/03/13 - 12:04 ·
mohamad77

من زرنگ نیستم باور کن اینقد ساده هستم که نگووووووو ایلار باید حواست باشه سرم کلاه نزاری بدور از جوانمردیه خانم

1399/03/13 - 12:31 ·
aylar

بابا اعتماد ب سقف{-33-}

1399/03/13 - 13:15 ·

باز نشر توسط