مَردُم ذاتا قاضی به دنیا میاد.
بدون اینکه خودت خبر داشته باشی، جلسه دادگاه برات تشکیل میده، روت قضاوت میکنه، حکم برات صادر میکنه و در نهایت محکوم میشی.
مَردُم قابلیت اینو داره که همه جا باشه، هرجا بری میتونی ببینیش، حتی تو خواب.
اما مَردُم همیشه از یه چیزی میترسه؛؛؛ از اینکه تو بهش بی توجهی کنی، محلش نذاری، حرفاش رو نشنوی و کاراش رو نبینی.
پس دستت رو بذار رو گوشت، چشمات رو ببند و بی توجه بهش از کنارش عبور کن و مشغول کار خودت شو و از فرصت های زندگيت لذت ببر.
♡_♡
2020/05/31 - 19:43
دیدگاه
mohamad77

هيچ وقت به خاطر حرف مردم زندگيتو خراب نكن...

دهن اين مردم هميشه بازه...

پولدار كه باشى ميگن دزده،

ساده كه باشى ميگن بدبخته،

زياد گردش برى ميگن وله،

تو خونه باشى ميگن افسردس،

شوخ كه باشى ميشى سبك،

سنگين كه باشى ميشى مغرور،

خوشگل كه باشى ميگن مورد داره،

مرامت مردونه باشه ميگن داره دون ميپاشه،

پس بذار هر چى كه ميخوان بگن،

خداى توست كه بايد تو رو قضاوت کند...

1399/03/12 - 10:17 ·
tina_af

احسنت و زیبا:)

1399/03/12 - 11:02 ·
mohamad77

قابلی نداشت پستتون عالی بود {-a107-}

1399/03/12 - 11:31 ·