همیشه آنکه دوستت دارد
منم؛
همیشه آنکه نمی‌داند
تویی..!
2020/06/01 - 03:58 در D O C H A R