دقیقا کیستم؟
ته ‌مانده‌ای از خودم
یا تمام تو؟
2020/06/01 - 03:58 در D O C H A R