[لینک ضمیمه]

یه جا کنار تو ارزد جهان با غیر...

...R...
2020/06/02 - 01:26 در A-D-M
پیوست عکس:
Photo-meaningful-Profile-13.jpg
Photo-meaningful-Profile-13.jpg · 550x448px, 14KB
دیدگاه
1angel

به به.....بزن کنار

1399/03/13 - 01:31 ·
roya-2020

خخخخخخ بزنم کنار چرا

1399/03/13 - 01:32 ·
1angel

داشت زیادی روووووومانتیک میشد....گفتم ی هوایی بخوری بعد ادامه بده...خخخخ

1399/03/13 - 01:35 ·
roya-2020

خخخخخخ منو رمانتیک بودن؟

1399/03/13 - 01:35 ·
1angel

هستی خوبشم هستی...مهربون

1399/03/13 - 01:35 ·
roya-2020

نه بابا فک نکنم اخه تبر نظرش این نیست

1399/03/13 - 01:36 ·
1angel

اون که شوخی میکنه باهات.....نبودی که کنارت نبود....

1399/03/13 - 01:38 ·
roya-2020

خخخخخخخ وای نگو سست میشم

1399/03/13 - 01:38 ·
1angel

تسلیم شو...خخخخ

1399/03/13 - 01:40 ·
roya-2020

{-a168-}{-a171-}

1399/03/13 - 01:41 ·
1angel

{-41-}{-18-}

1399/03/13 - 01:43 ·
roya-2020

{-49-}

1399/03/13 - 01:44 ·
1angel

الان یکی دوباره هوس میکنه

1399/03/13 - 01:45 ·
roya-2020

خخخخخخخخخخ خب بزار ببوسه دیگه

1399/03/13 - 01:46 ·
1angel

دیونه ...دیگه چی

1399/03/13 - 01:50 ·
roya-2020

نوچ فقط خودم میبوسم

1399/03/13 - 01:51 ·
1angel

{-33-}{-33-}

1399/03/13 - 02:01 ·
roya-2020

والا

1399/03/13 - 02:01 ·
1angel

بهتر نیست بری سمت تبر

1399/03/13 - 02:02 ·
roya-2020

خخخخخ اون ک اره

1399/03/13 - 02:03 ·
roya-2020

ولی رفیق جای خود دارد

1399/03/13 - 02:03 ·
1angel

{-33-} به بوس حساسم...

1399/03/13 - 02:04 ·
roya-2020

میگم اونی ک هوس کرده بیاد ببوستااااااااااا

1399/03/13 - 02:05 ·
1angel

خودت میدونی که کسی رو ندارم...

1399/03/13 - 02:06 ·
roya-2020

میدونم عزیزم شوخی کردم

1399/03/13 - 02:09 ·
mohamad77

هر جا می ری همه در حال بوسند یا در مورد بوس حرف میزنند بعضیا هم فقط فلسفی می حرفند اینجوری باشین {-7-}

1399/03/13 - 12:51 ·
roya-2020

خخخخخخخخخ اخی هوس کردی

1399/03/13 - 12:51 ·
roya-2020

مو هویچی جان رو ببوس

1399/03/13 - 12:52 ·
mohamad77

من نه بابا من مخالف سرسخت بوس و از اینا هستم مو هویجی چرا اسمشو اوردی کجا دیدیش هنوز پیداش نکردم که الان داغ دلمو تازه کردی الهی فرشته کچلتر بشه{-7-} که با احاس مردم بازی نکنید {-38-}

1399/03/13 - 12:53 ·
roya-2020

خخخخخخخ ناراحت نشو بابا

1399/03/13 - 12:58 ·
1angel

چقدر حرف میزنی محمد کله پاچه خوردی

1399/03/13 - 12:59 ·
mohamad77

من تازه اومدم فرشته تازه اون کامنت من نیست بی اعصاب کچل {-54-}

1399/03/13 - 13:11 ·
1angel

خوش اومدی....{-11-} میکی موس

1399/03/13 - 13:15 ·
roya-2020

خخخخخخ میکی موس

1399/03/13 - 13:16 ·
1angel

ازش بپرس بهت میگه

1399/03/13 - 13:17 ·
roya-2020

ماجرای همون لباس بچگیه؟

1399/03/13 - 13:18 ·
1angel

آفرین پس در جریانی...خخخ

1399/03/13 - 13:19 ·
mohamad77

خوب می بینی که همش ناجوانمردانه حمله میکنی اصلا نداریم من تکذیب میکنم میکی موس فرشته بی بال و پر چاق بی اعصاب

1399/03/13 - 13:20 ·
roya-2020

ولی بچگی های نازی داشتی

1399/03/13 - 13:21 ·
1angel

دیدی رویا هم موافقه الان زشتی و بی ریخت و پیر

1399/03/13 - 13:23 ·
mohamad77

نخیر موافق نیست رویا تو داری اغفالش میکنی احتمالا موهاشو گرفتی دستت زوری اینا رو تایپ میکنه تو قلبش یه چیز دیگه است منظورش کچل خانوم

1399/03/13 - 13:29 ·
1angel

تو اینجور فکر کن...{-11-}

1399/03/13 - 13:50 ·
mohamad77

من همیشه مثبت فکر میکنم دختر خوب وقتی میخند یچقد خوشگل میشی تو نه رویا انگاری همون فرشته بی اعصاب خپل کچل نیست {-a151-}

1399/03/13 - 13:54 ·
1angel

{-a166-} من اینن

1399/03/13 - 14:14 ·
mohamad77

نه بابا الکی نگو تو خوش قلب تر و مهربونتر از این حرفای پشت اون چهره خشن و بی اعصابت کوهی از عشق و محبت و اینا هست {-27-}

1399/03/13 - 23:58 ·
roya-2020

محمد رک بگو چی میخایی خخخخخ

1399/03/13 - 23:59 ·
1angel

من خشنم همونی که گفتم....

1399/03/14 - 00:05 ·
mohamad77

خخخخخخخخخخخ هیچی میخوام فرشته رو با واقعیت روبرو کنم اخه من روانپزشکش هستم اینم مریض ثابت منه باید با واقعیت قبل شکست عشقیش دوباره روبرو بشه رویا خانم

1399/03/14 - 00:09 ·
1angel

دیونه ای بخدااا....خودت روانی هستی مسخره.....کی شکست عشقی خورده....

1399/03/14 - 00:11 ·
mohamad77

از این فرافکنیا معمولا تو بیمارای حاد مون زیادن همه چیزو انکار می کنند عادت داریم عزیزم خخخخخخخخخخ فرشته حالت گرفته شده میدونم میخوای گریه کنی بکن خوب سبک میشی کوچولو{-7-}

1399/03/14 - 00:23 ·
1angel

از دست کارای تو دیونه میشم آخرش.....تو بیمارا هم یافت شده که گفتن ما دکتریم....{-33-}

1399/03/14 - 00:27 ·
mohamad77

نه دیگه من خود پزشکم خانم بیمار تویی دارم درمانت میکنم خوبم دارم پیشرفت میکنم توهمت بیشتر شده فکر میکنی دکتری الان خخخخ

1399/03/15 - 15:50 ·