حتی عزیزترین‌ها و نزدیک‌ترین‌های ما می‌توانند کاری کنند که خودمان را دست کم بگیریم، که خودمان را آن‌جوری که هستیم دوست نداشته باشیم، زیادی چاق، زیادی لاغر، زیادی ساکت، زیادی شلوغ، زیادی اجتماعی، زیادی منزوی..... خلاصه همیشه یک چیزی زیاد یا کم هست.
یاد بگیر شانه‌هایت را بیشتر از قبل بیندازی بالا.
یاد بگیر خیلی چیزها را نشنوی.
یاد بگیر کمتر خودت را توجیه کنی،
یاد بگیر سرت را کمی بالاتر نگاه داری،
با خودت مهربان‌تر باشی،
خودت را دوست داشته باشی،
یاد بگیر به خودت احترام بیشتری بگذاری.
یاد بگیر حد و مرزها را برای خودت و دیگران مشخص کنی.
یاد بگیر به دیگران نشان دهی تو نه زیاد و نه کم هستی، این مشکل آنهاست که ترازو دست گرفته اند و آدم‌ها را زیاد و کم می بینند.
نگذار عزیزترین و نزدیک‌ترین‌هایت از تو چیزی بسازند بی‌شباهت به خودت

2020/06/04 - 01:09
دیدگاه
57davood

اتفاقا ابتدا نزدیکترین ها باعث این میشن

1399/03/15 - 01:12 ·
Laila_61

خط آخر دقیق بخون آقا داود

1399/03/15 - 01:22 ·
57davood

اون زمانی اثر میزارن اونقد کم سنیم که ن عقل ن توان تغییر داریم . منظورم پدرمادرن

1399/03/15 - 01:27 ·