ما به روی دوستان از بوستان اسوده ایم
گر بهار آید وگر باد خزان، آسوده ایم

سرو بالایی که مقصود است اگر حاصل شود
سرو اگر هرگز نباشد، در جهان آسوده ایم

گر به صحرا دیگران از بهر عشرت میروند
ما به خلوت با تو ای آرام جان، آسوده ایم

باغبان را گو اگر در گلستان آلاله یی ست
دیگری را ده، که ما با دلستان آسوده ایم.

سعدی،،،،،،،،،،،،
،،سلام و درود به شما عزیزان گل...
2020/06/06 - 15:15 در الماس
دیدگاه
tnt-13

1399/03/17 - 15:41 ·
yasin_mohammadi

سلتم ودرود

1399/03/17 - 15:43 ·
Pari

ممنون مهدی جان

1399/03/24 - 10:01 ·
Pari

سلام یاسین جان خوبین

1399/03/24 - 10:02 ·
tnt-13

گلی شما گل پری

1399/03/24 - 13:08 ·
yasin_mohammadi

ممنون خداروشکرخوبم شماخوبین؟

1399/03/24 - 12:10 ·