دل به درد آمده اینجا همرهی نیست مرا
همرهان جملگی رفتند فرحی نیست مرا

روز و شب بانگ برآرم ز غمش می سوزم
قسمت این است که بسوزم گنهی نیست مرا

مرهمی است این سوختن و آتشش هم چون گلی
مثل پروانه به شمعم که رهی نیست مرا

جان که سهل است تو بگو چه کنم در ره تو
من شروع قصه ام دان که تهی نیست مرا

بهروز نائیج
2020/06/07 - 01:24
پیوست عکس:
1487747178862985_large.png
1487747178862985_large.png · 402x346px, 81KB
دیدگاه
mahtaa-72

1399/03/18 - 01:28 ·
mahtaa-72

خواهش میکنم.زنده باشید{-35-}

1399/03/18 - 01:30 ·
behrooz_naeej

زنده باشید

1399/03/18 - 01:31 ·

باز نشر توسط