کوه دردم با یه لبخندت مداوا می شوم
سرد سردم با وجودت پر زگرما می شوم
رو به مرگم چون گلی پژمرده ام
با نگاهت غنچه کرده و شکوفا می شوم
برگ زردم چون فتادم از درخت
برمیگردم نزد تو عاشق و شیدا می شوم
من یه مردم کوه دردم با دل زخمی خود
میشکنم این کوه درد روزی هویدا می شوم
بهروز نائیج
2020/06/08 - 18:24
پیوست عکس:
1484442866300876_large.jpg
1484442866300876_large.jpg · 449x500px, 34KB
دیدگاه
mahtaa-72

.. {-35-}

1399/03/28 - 12:56 ·
behrooz_naeej

ممنونم مهربانو{-35-}{-35-}

1399/03/28 - 14:49 ·
mahtaa-72

زنده باشین

1399/03/28 - 15:25 ·
behrooz_naeej

همچنین مهربانو
سربلند باشید و برقرار
{-35-}{-35-}{-35-}

1399/03/28 - 21:20 ·

باز نشر توسط