‏آره گذشتتون بهمون مربوط نمیشه ولی تا جایی که ایدز نگیریم!
2020/06/10 - 17:13
دیدگاه
zan714heb

هان؟{-30-}

1399/03/21 - 17:43 ·
_hedieh_

oh my godجمله سنگین بود ۱۰دیقه سکوت

1399/08/28 - 23:39 ·
mostafa

به به{-7-}{-27-}

1399/08/30 - 00:49 ·
_hedieh_

{-7-}

1399/08/30 - 22:12 ·