خوشبختی سه ستون دارد:


فراموش کردن تلخی های دیروز


غنیمت شمردن شیرینی های امروز


امیدواری به فرصت های فردا


الهی همیشه غرق خوشبختی باشید

2020/06/13 - 10:06 در الماس
دیدگاه
mostafa114

عالی بود عزیز {-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1399/09/16 - 08:07 ·