نیستی ؟!
امادارمت
همیشه
جاییو دنج
لا به لای تمام نداشته هایم ... {-35-}

2020/06/13 - 18:03 در A-D-M
دیدگاه
yasin_mohammadi

من که جای شلوغ هم دارمش وبیشتردلتنگ میشم

1399/03/24 - 18:05 ·
ana36

{-36-}

1399/03/24 - 18:25 ·
yasin_mohammadi

چراچونه تومیخارونی راست میگم دیگه وقتی توشلوغیابیشترشون میبینی دست دردست همدیگه وعشقولانه راه میرن دلتنگیم بیشترمیشه

1399/03/24 - 18:35 ·
ana36

دارم میخارونم چون پشه زده{-28-}{-36-}

1399/03/24 - 18:40 ·
yasin_mohammadi

ینی پشه همه جاتوول کردچونه توزد

1399/03/24 - 19:23 ·
ana36

نمیدونم دیشب تو خواب زده {-15-}

1399/03/24 - 19:42 ·
ana36

میرم بیرون کمی بگردم با اجازه الفراررررر {-a125-}

1399/03/24 - 19:46 ·
yasin_mohammadi

خوش بگذره.منم زنبورم زده.عکس انگشتموارسال میکردم میترسیدی

1399/03/24 - 21:32 ·
ana36

وای چرا روش گوگرد سر کبریت بزن{-a128-}

1399/03/24 - 22:01 ·
yasin_mohammadi

دیشب بوده الان گوگردسرکبریت خوبه؟

1399/03/24 - 22:22 ·
ana36

اگه همون موقع میزدی خوب بود

1399/03/24 - 22:24 ·
ana36

درد میکنه حتما رو عصب زده

1399/03/24 - 22:27 ·
yasin_mohammadi

وحشتناک میدرده یه راهی پیداکن

1399/03/24 - 22:29 ·
ana36

خمیردندون - عسل - سیب زمینی - برگ جعفری

1399/03/24 - 22:50 ·
ana36

اگه نداری برو دکتر

1399/03/24 - 22:50 ·
ana36

ببخشید اگه دیر نوشتم داشتم از یکی میپرسیدم در مورد درمانش

1399/03/24 - 22:52 ·
ana36

سرکه سیب

1399/03/24 - 22:53 ·
yasin_mohammadi

ممنون یه پمادمسکن روش مالیدم فعلاکه دردندارم

1399/03/24 - 23:16 ·
ana36

خواهش میکنم مراقب باش کجا اینطوری نیش زد؟!

1399/03/24 - 23:28 ·
yasin_mohammadi

دستم گذاشته بودم روی دستگیره درحیاط یه حشره سیاهی مثل زنبور بودچون کشتمش

1399/03/24 - 23:34 ·
ana36

نکنه چیز دیگه ای بوده

1399/03/24 - 23:36 ·
yasin_mohammadi

نمیدونم سیاه بودلهش کردم ازبس که دردداشتم

1399/03/24 - 23:37 ·
yasin_mohammadi

دیشب که تاصبح ازشدت دردنخوابیدم ببینم امشب خواب میرم یانه

1399/03/24 - 23:41 ·
ana36

یاسین من برم ببینم اینیکه گفته بیا خصوصی چی میگه؟! ببخشید

1399/03/24 - 23:45 ·
yasin_mohammadi

باشه

1399/03/24 - 23:48 ·
ana36

یاسین؟ اومدم

1399/03/24 - 23:56 ·
yasin_mohammadi

چی شدمهتاب گیرافتادی توخصوصی

1399/03/24 - 23:57 ·
ana36

آره بخدا نمیدونم چیکار کنم؟ گفتم گوش کنم حرفاشو ببینم چیکار میتونم براش بکنم

1399/03/25 - 00:01 ·
yasin_mohammadi

من که نمیدونم چی گفته فضولی هم نمیکنم چون خصوصی بوده خودت سبک سنگین کن

1399/03/25 - 00:02 ·
ana36

نه رفت دیگه خیالت راحت...

1399/03/25 - 00:04 ·
ana36

خوب چه خبر؟

1399/03/25 - 00:06 ·
yasin_mohammadi

نمیدونم چی بگم خیال خودت بایدراحت یاناراحت باشه من که چیزی نمیدونم

1399/03/25 - 00:06 ·
ana36

نه چیزی نیست.

1399/03/25 - 00:10 ·
ana36

بگذریم

1399/03/25 - 00:12 ·
yasin_mohammadi

خوب خداروشکر

1399/03/25 - 00:13 ·
ana36

فکر کنم میخواست در مورد شعر و شاعری حرف بزنیم

1399/03/25 - 00:16 ·
yasin_mohammadi

انجمن؟

1399/03/25 - 00:18 ·
yasin_mohammadi

مهتاب مواظب خودت باش شب به خیرتافردا

1399/03/25 - 00:22 ·
ana36

نه انجمن دو نفره...

1399/03/25 - 00:23 ·
ana36

شبت بخیر... {-29-}

1399/03/25 - 00:24 ·
yasin_mohammadi

چی شدانجمن دونفره تون تشکیل شد.شعرگفتین ...واقعااگه منومسخره نگرفتین شعروشاعری مگه جاش اینجاست...مهتاب هیچ وقت باکلمات نبایددیگرانوبازی بدیم

1399/03/25 - 08:39 ·
ana36

سلام ببخشید خب نه من میخوام با کلمات بازی کنم گفتم که فقط شعر بوده بین ما همین منم رفتم پشیمون شدم نه من شما رو مسخره کنم تنها کاری که بدم میاد مسخره کردنه آدماست چون درد مسخره شدن رو چشیدم با وجود بیماریم زیاد مسخره شدم...
ببخشید ممکنه یه دو روزی نباشم چون نت موبایلم داره نفسای آخرش رو میکشه...بازم ببخشید که دیشب اینطور شد

1399/03/25 - 13:31 ·
yasin_mohammadi

من برام بیماریت مهم نیست ونبوده شخصیت خودت برام مهم بوده وهست ..فقط یه باراونم خودت درباره ش گفتی ..نباشی دلتنگت میشم

1399/03/25 - 14:45 ·
ana36

{-a128-}

1399/03/25 - 14:58 ·
yasin_mohammadi

چیه خوب بعدایقدرباهم حرف زدیم میخای بری

1399/03/25 - 16:40 ·
yasin_mohammadi

احساس میکنم یه چیزی اتفاق افتاده که من ازش بیخبرم

1399/03/25 - 16:43 ·
ana36

نه چیزی نشده فقط نت ندارم ناراحتم که زیاد نیستم اینجا همین {-a128-}

1399/03/25 - 17:42 ·