کاش شادی در دلم جا میگرفت
انتقامم را زغمها می گرفت
کاش دردم درد بی درمان نبود
رفتنت با رنج و غم یکسان نبود
کاش غمها از دل و جان رفته بود
عشق تو آسایش این خسته بود
کاش دستت می رسید بر قلب من
تا مداوا می نمود هر درد من
کاش حرف از شمع و پروانه نبود
هیچ دلی تنها به میخانه نبود
کاش می شد زندگی را نو نوشت
درس عشق و عاشقی از تو نوشت
کاش هیچوقت هیچ دلی غمگین نبود
یا یکی بی رنگ یکی رنگین نبود
کاش دنیا اینهمه خواهان نداشت
ابر دل آبستن و باران نداشت
کاش اینقدر زندگی سنگین نبود
یا که عشق ها اینچنین ننگین نبود
کاش عشقم در دلت پا می گرفت
انتقامم را ز دنیا می گرفت


بهروز نائیج

2020/06/14 - 21:34
پیوست عکس:
1474815394266959_large.jpg
1474815394266959_large.jpg · 269x227px, 11KB

باز نشر توسط