کلاهبرداری به چه معناست؟


کلاهبرداری به معنی بردن مال دیگران با بکارگیری عملیات تقلبی و از روی عم و نیت است یا به عبارتی می توان گفت به فریب و دروغ و حقه بازی مال دیگری را گرفتن.


کاری فریبمندانه است که برای سود و نفع موسسه شخصی یا خود فرد انجام میدهد. فرق کلاهبرداری با دیگر جرائم در این است که در کلاهبرداری شخص زیان دیده از روی رضایت و به امید نفع بیشتر از منابع و با رضایتمندی مال خود و یا کار را در اختیار فرد کلاهبردار قرار میدهد. تقریبا میتوان گفت کلاهبرداران دارای هوش بالایی هستند و دنبال افرادی ساده و زودباور میگردند تا بتوانند از راه صحبت کردن فرد را متقاعد کنند تات با رضایت خود اموالش را در اختیار او قرار دهد.


آنها برای خود اسامی جعلی انتخاب می کنند تا راحتتر بتوانند هویت خود را در جاهای دیگر و برای کلاهبرداری های دیگر تغییر دهند


افرادی هستند که ظاهر خود را آراسته و شیک می کنند و قدرت بیان خود را بالا می برند تا راحتتر بتوانند اشخاص را تحت تاثیر حرفهای خود قرار دهند و شخص زودتر به آنها اطمینان کند.


وعده های دروغین به داشتن شرکتهای تجاری بزرگ برای سرمایه گذاری و سود بیشتر مردم را تشویق می کنند که سرمایه خود را در اختیار آنها قرار دهند در صورتیکه در واقعیت همچین چیزی وجود ندارد


مردم را از حوادثی که احتمال وقوع آنها خیلی کم و یا صفردرصد است می ترسانند تا راحتتر بتوانند اموال آنها را تصرف کنند.


با گفتن یک دروغ کوچیک نمی توان گفت فرد کلاهبرداری کرده است زمانی می توان این خصوصیت را به فرد نسبت داد که آن شخص با گفتن دروغ و فضاسازی کند و حال و هوای اوضاع را برخلاف واقعیت توصیف کند که شخص مقابل باور کند

http://kiandad.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8...%b1/
2020/06/17 - 11:44