شده ام پروژه‌ای ناتمام
پلی نیمه کاره میان هوا و زمین
پرم از آرزوهایی که نصفه نیمه شده‌اند ... {-35-}

2020/06/17 - 21:56 در A-D-M