درپوشیدن

خطای دیگران شب باش

درمهر و دوستی همچون خورشید

درهنگام خشم و غضب کوه

درسخاوت و یاری به دیگران رود

درکنارآمدن بادیگران دریا

و خودت باش آنگونه که هستی...

2020/06/18 - 01:27
پیوست عکس:
photo_2020-06-13_10-19-25.jpg
photo_2020-06-13_10-19-25.jpg · 640x640px, 53KB
دیدگاه
aylar

{-a153-}

1399/03/29 - 01:58 ·
mohamad77

مرسی ایلار خانم عزیز تشکرات فراوان {-35-}{-35-}

1399/03/29 - 02:14 ·
aylar

خواهشات فراوان{-35-}{-29-}

1399/03/29 - 02:22 ·
behrooz_naeej

{-35-}{-35-}{-37-}{-37-}

1399/03/29 - 02:24 ·
mohamad77

می بینیم از کلمات اشنا استفاده میکنی ایلار {-36-}.{-35-}{-35-}

1399/03/29 - 02:25 ·
aylar

به جهنمات ک کلمات آشناست{-a194-} مگه سندش بنام تو خورده {-a194-}

1399/03/29 - 09:34 ·
mohamad77

مرسی اقا بهروز دوست عزیز ممنون {-35-}

1399/03/29 - 11:07 ·
mohamad77

بچه انگاری باز صبحونت دیر شده اومدی اعصاب نداشتتو رو من بیچاره خالی کردی . ها سندش برای منه خانم حالا از خودمونی تو استفاده بکن اخر سر داخل پرانتز بزن ام ام {-7-}

1399/03/29 - 11:08 ·
aylar

بزنم ام ام؟ ام ام نمده بالام؟

1399/03/29 - 14:57 ·
mohamad77

قیزم منیم ادیم وسوی ادامن اولیدی {-7-}

1399/03/30 - 00:05 ·
aylar

فارسی بگو

1399/03/30 - 09:07 ·
mohamad77

خخخخخخخخخخخ امامنمده بالام من اینجاشو متوجه نشدم فارسی پلیز دارلینیگ

1399/03/30 - 09:28 ·
aylar

وااااااای مممدممممد{-a169-}چی میگی{-a201-}

1399/03/30 - 09:46 ·
mohamad77

هیچی منتظر همین لحظه باشکوه بودم سرتو همش به کوبی به دیوار منم بگم محمکتر{-a90-}{-a96-}

1399/03/30 - 09:50 ·
aylar

بیچاره اون کسی ک قراره تورو تحمل کنه{-33-}

1399/03/30 - 10:01 ·
mohamad77

نه بابا اینقد خوش به حال میشه کاشکی اینجوری باشه که تو میگی برام مهمه که خوشبخت بشه همین چه با کلا تو دیوار یا دیوار تو کله

1399/03/30 - 10:14 ·
aylar

خب بیا منو خوشبخت کن{-a171-}عزیز دل تو الان ۹۰ درصد بسته مجردی خودتو مصرف نمودی{-a163-}

1399/03/30 - 11:02 ·
mohamad77

یعنی رو به افولم خوب من همیشه امیدم به همون یه هزارم درصد باقی مونده است خیلی مونده {-a204-}

1399/03/30 - 12:27 ·
aylar

۲۸ سالت بشه با زور زنت میدن بنده خدا:Dاین افتخارو میدم بت...بیا زودتر هاااااا وگرنه دولت حقوقتو مصادره میکنه بنده خدا {-a120-}

1399/03/30 - 13:15 ·
mohamad77

خخخخخخخخخخ از این خبرا نیست قبلا لغو شد الکی دلتو صابون نزن نداریم همچین چیزی {-a203-}{-a194-}

1399/03/30 - 23:36 ·
aylar

کجا لغو شده ‌؟:Dها؟:Dچرا خالی میبندی؟:Dبیا پسر :Dبیا :Dپس فردا مصادره حقوق میخوری پاشو بیا

1399/03/31 - 07:56 ·
mohamad77

خخخخخخخخخ فکر کنم مصادره حقوقم بشم باز تهش چیزی تو جیبم می مونه تازه من بیشتر حقوقم ربطی به دولت نداره بزار مصادره کنند ولی تو بدتر مصادهر میکنی حقوق مو {-7-}

1399/03/31 - 09:55 ·
aylar

اقا من قول میدم در حد دولت مصادرش کنم{-a171-} بعدا ک ۲۸ سالته بشه و دولت حقوقتو مصادره کنه ، دیگه برات قورمه سبزی ک نمیپزه{-26-}میپزه‌؟{-26-}نمیپزه که ....{-11-}

1399/03/31 - 11:23 ·

باز نشر توسط