عشق
گاهی لبخند می‌شود
روی لبت؛
گاهی دلتنگی می‌شود
می‌افتد به جانت..
2020/06/18 - 06:32 در D O C H A R