واقعیت این است که

هر کسی آزرده ات خواهد کرد؛
فقط باید کسانی را پیدا کنی
که ارزش تحمل رنج را داشته باشند ...
2020/06/24 - 09:53 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
aylar

اوهوم منم همیشه به این موضوع فک میکنم

1399/04/4 - 10:03 ·
rahil_

{-37-}

1399/04/4 - 10:03 ·