برای مدت طولانی؛
از کسینباشید،
چون تنفر تبدیل به
نقطه می شود
یاد بگیرید
فرد مورد نظر را
از دایرهتان خارج کنید...

2020/06/24 - 10:04 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
rahil_

ممنون

1399/04/5 - 02:00 ·