همه با هم از همزمان با خروج از منزل ماسک می زنیم


کرونا را حتما شکست می دهیم
2020/06/27 - 15:47
پیوست عکس:
logo.3c5d2c64.png
logo.3c5d2c64.png · 1728x1724px, 142KB
دیدگاه
dabir2019

اطاعت امر

1399/04/7 - 17:03 ·
jd2000

در پناه الله موفق باشید

1399/04/12 - 22:44 ·
dabir2019

{-35-}

1399/04/13 - 12:48 ·