بهاران که می آیند

همه می دانیم

گُذرِ زمان ،

خزان را در پی یش خواهد آورد

و او را با خود خواهد برد !!!

چه زیباست بهاری که خزان در دلِ او جای گرفته

و هیچگاه شُدنی نباشد

بهارِ من

همیشه بمان هرچند با خزان.
2020/06/28 - 08:29
دیدگاه
sadi

{-35-}

1399/04/8 - 09:24 ·
E-M

{-35-}{-42-}{-35-}

1399/04/8 - 10:03 ·