خندیدن خوب است...

قهقهه عالی است...

گریستن آدم را آرام میکند...


اما
...

لعنت بر بغض
....!!!
2020/06/28 - 23:36 در عشق اول
دیدگاه
ana36

آجی چیزی شده؟{-15-}

1399/04/8 - 23:44 ·
atiye

نع آجی مهم نیس

1399/04/8 - 23:49 ·
mohammad-amin80

اره ابجی نه که منو بردن جبهه... کاش همونجا یه خمپاره ای مینی چیزی میومد پودرم میکرد

1399/04/9 - 00:00 ·
atiye

عه محمدامین؟؟

1399/04/9 - 00:01 ·
ana36

خدانکنه {-18-}

1399/04/9 - 00:03 ·
mohammad-amin80

ایشاالله هر چی زودتر سرم بره زیر خاک که تو راحت بشی از دستم...

1399/04/9 - 00:05 ·
atiye

خدانکنه این چه حرفیه آخه

1399/04/9 - 00:07 ·
ana36

خدا نکنه داش امین {-47-}

1399/04/9 - 00:09 ·
mohammad-amin80

بکنه ابجی بکنه... مگه نمیبینی براش کمم خیلی کم... همه اش درگیر گرفتاریا خودمم... نمیتونم بش برسم... من اگه نباشم عطی هم اینقد عذاب نمیکشه...

1399/04/9 - 00:15 ·
atiye

غلط کردم محمدامین ،پستامو باتو نیستم

1399/04/9 - 00:17 ·
ana36

آجی عطیه؟چرا این طوری میکنی؟ {-36-}{-40-}

1399/04/9 - 00:19 ·
atiye

غلط کردم آجی

1399/04/9 - 00:24 ·