دمش گـرم ...

باران را مــی گویم...

به شانه ام زد وگـفـت :

خســتـه شدی ...

امـروز را تـو استراحت کن ...

مـن به جایت می بارم ...!!!
2020/06/28 - 23:42 در عشق اول
دیدگاه
mohammad-amin80

باز خدا رو شکررررر... حداقل از یکی رضایت داری

1399/04/8 - 23:58 ·
atiye

تو صدرجدول رضایتمندیمی

1399/04/9 - 00:02 ·
mohammad-amin80

اره... هم دارم احساس میکنم وهم مشاهده

1399/04/9 - 00:04 ·
atiye

مرگ عطی ناراحت نشو....ی وقتایی این دل لامصب میگیره....حسرت روزای ازدست رفتمو میخورم

1399/04/9 - 00:06 ·