طُ تنها پسری هَستیـ که میشه با بودنِش لبخَند زد!
دوستت دارم عشقم
2020/06/29 - 00:38 در عشق اول
دیدگاه
57davood

عطیه خانوم خوشحالم که بعداز کلی غیبت
دوباره از مطالب خوندنی تون بهره میبریم
توی این مدت که نبودید گروهی زدیم که ""اگر""تمایل داشتید ـ
خوشحال میشیم سری بهمون بزنید {-35-}

[لینک ضمیمه]

1399/05/10 - 17:44 ·