به نظر شما

آیا همیشه

جواب همه ی ( سلامها )

علیک است؟؟
2020/06/29 - 18:47
دیدگاه
ber99keh

جواب سلام
سلامه
پس میخواین چی باشه؟

1399/04/9 - 18:50 ·
sadi

جواب سلام واجب حالا بعضی جواب نمیدند

1399/04/9 - 19:02 ·
E-M

سلام.
آخرش جواب
سلامه یا علیک؟؟

1399/04/9 - 19:02 ·
ber99keh

سلام علیک
یا علیک سلام
من بیشتر سلام علیک استفاده می کنم

1399/04/9 - 19:08 ·
E-M

سلام شادی جان.
اگه جواب نمی دند شاید از کم سعادتیشون باشه.
ممنونم از همه ی لطف نظرت.

1399/04/9 - 19:14 ·
E-M

برکه خانم
همینکه جواب داده میشه خیلی عالیه.

1399/04/9 - 19:15 ·
ber99keh

بله

1399/04/9 - 19:16 ·
sadi

مراجع میگند اگر سلام کرد با ید گفت سلام اگر گفت سلام علیکم شما باید عمینو بگیر

1399/04/9 - 19:17 ·
E-M

سپاس بیکران بابت حضور گرمتون
نتم خیلی ضعیفه و نمی تونم براتون گل بفرستن بابت تشکر.
عذرخواهم.

1399/04/9 - 19:20 ·