نجابت

نه خریدنی است

ونه یادگرفتنی

بعضی ها آنقدر نجیبند که انگار نجابت از جنس اونا ساخته شده.
2020/06/30 - 19:56
دیدگاه
ber99keh

نجابت شوهر کرد رفت

1399/04/10 - 19:57 ·
E-M

سلام برکه خانم.
امیدوارم درکنار شوهرش خوشبخت بشند
آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست
هرکجا هست خدایا به سلامت دارَش
ممنونم که حضور دارید دختر نجیب و خوب.

1399/04/10 - 20:01 ·
ber99keh

سلام بزرگوار تشکر
خواهش میشه
یه پیرمرد آشنا بود هر وقت کسی می گفت بهش محبت کردی
می گفت محبت شوهر کرد رفت

1399/04/10 - 20:13 ·
sadi

نجابت هست اما این ماییم که نمیبینیم

1399/04/11 - 10:50 ·