بنظر این فیس سوت و کور این قدر آنلاین و فعال داره ک این همه گروه تشکیل شده {-9-}{-15-}

2020/07/01 - 13:26
دیدگاه
Ghazal

نه واالا

1399/04/11 - 13:28 ·
Laila_61

حرف منم همینه

1399/04/11 - 13:30 ·
ber99keh

اتفاقا منم امروز داشتم به همین فکر می کردم

1399/04/11 - 13:33 ·
Ghazal

کلا این فیس فیس قدیم نیست

1399/04/11 - 13:33 ·
Laila_61

با حرفت موافقم شدید

1399/04/11 - 13:36 ·
Laila_61

با گروه زدن چیزی درست نمیشه

1399/04/11 - 13:37 ·
Ghazal

آدمای اون موقع جو صمیمی دیگع نیست
ای کاش اون موقع بسته نمیشد همه بازم پیش هم بودیم

1399/04/11 - 13:38 ·
saren

حالا دوسال پیش بود یه چیزی با اون همه کاربر فعال
الان دیگه از 12 نفر انلاین 8 نفر تماشاچی هستن
3 نفر فعال ....

1399/04/11 - 13:38 ·
ber99keh

لیلا یادت میاد گروه جنوبیا با سعید با اون عینک ریبونش
ما هم گروه بوشهریا داشتم
چقدر گرم و صمیمی
فیس که قطع شد خیلیا رفتن جاهای دیگه
اونا مثل ما وفادار نبودن که دوباره بیان اینجا رو مثل قبل بسازیم

1399/04/11 - 13:41 ·
Laila_61

با ای کاش و اگر چیزی درست نمیشه ،کاری ک شده دیگه
اونایی ک رفتن باید برمیگشتن ک نخواستن برگردن

1399/04/11 - 15:30 ·