از هــر دستے بدے از همون دست پس ميگيرےﻣﮕﺮ مےﺷﻮﺩ
قلبے ﺭﺍ بشکنے ﻭ قلبت شکسته ﻧﺸﻮد؟!
ﻣگر مےﺷﻮﺩچشمے ﺭﺍگرﯾﺎﻥ کنے ﻭ ﭼﺸﻤﺖ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ؟!
مگر می شود؟
2020/07/04 - 10:36
دیدگاه
zr40

سلام و لااااایک داتام {maxHeight:500});" target="_blank" rel="nofollow">

1399/04/23 - 20:56 ·
datam

{-35-}ممنونم پریچهر {-35-}

1399/04/29 - 09:52 ·
zr40

زنده باشی{-35-}

1399/05/1 - 16:44 ·