یه چیزی شتیدم

نمی دونم درسته یا اشتباه

میگن اگه نسبت به کسی احساس پیداکردی

جوریکه هروقت دیدیش سیستم طبیعی بدنت

و روحت یه حالت غیرعادی پیداکرد.

آب دهنت خشک شد و حرفات یادت رفت

یعنی اینکه عاشق شدی.

اونوقت اگه طرفت نسبت بهت سردی نشون داد

واکنش مثبتی نداشت

ازت دوری کرد و مواقعی که باید باشه، نبود

اون حس تو هم کم کم به تنفر تبدیل میشه نسبت به همه

روحت منجمد میشه و جسمت رنجور

دیگه نه به عشق اعتقادی داری و نه حرف کسی برات مهم میشه

حتی هرعملی هم که انجام بده ،نه بدت میاد و نه خوش

اونوقت دیگه جزو فنارفتگانی.
2020/07/04 - 13:00
دیدگاه
sadi

سلام حالا کی سرد بود

1399/04/14 - 13:51 ·
sadi

خوب درست اما اگر دیدی طرفت سردی نشون داد هیچ عالقهای نداره یا قبلا کاری کردید که هنوز دلش صاف نشده

1399/04/14 - 15:42 ·