اونقدر خونه ما کولر خاموشه . . . . دیشب از اداره برق و نیرو زنگ زدن به بابام گفتن حاجے هوا گرمه کولرو روشن کن پولش با ما{-33-}

2019/07/03 - 11:40 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
38444672

سلام افتخار ندادین تشریف بیارید گروه مثبت اندیشان منتظر قدوم مبارکتون هستم سپاس الطفتون عزیز

1398/04/12 - 11:41 ·
Mahmoodrahimi

كُشتي منو اومدم خخخخ

1398/04/12 - 11:45 ·
38444672

خوش اومدی خخخخ

1398/04/12 - 11:46 ·
Mahmoodrahimi

اومدم

1398/04/12 - 11:47 ·
38444672

سپاس عزیز

1398/04/12 - 11:52 ·
Mahmoodrahimi

خواهش

1398/04/12 - 12:02 ·