به شخصه تنها حکمتی ک میتونم پشت این گرما ببینم اینه که خدا داره تستمون میکنه درجه جهنمو تنظیم کنه{-33-}{-33-}

2019/07/03 - 11:50 در دوستان قدیمی نایس فان