حالا آغوش گرم يار هيچي! يه آغوش سرد هم نداريم از اين هواي گرم بهش پناه ببريم…{-33-}

2019/07/03 - 11:50 در دوستان قدیمی نایس فان