از الف تا یاء را خواندم، همه نام تو بود

باده ای مردافکن اندر ساغروجامِ تو بود
2020/07/11 - 19:57
دیدگاه
rahm900

{-35-}{-41-}{-35-}

1399/04/21 - 20:01 ·
E-M

{-35-}{-42-}{-35-}

1399/04/22 - 07:15 ·