آخرین شعرِ مرا خوب بخاطر بسپار

لحظه ای سخت مرا بین دو بازو بفشار

بوسه ای از لب لعلت بنه برسینه ی من

شاید این خاطره هرگزبِنَگردد تکرار

ماکه رفتیم خدارا به سلامت دارَش

آنکه انگیخت میانِ دل و دلبر، دیدار
2020/07/12 - 20:14
دیدگاه
marim

حالا چرا اخرین شعر

1399/04/24 - 11:19 ·