تنهایی
با سمباده نرمش از راه می رسد
دست به پهلویم می گذارد
و آرام
آرام
می‌کشد...
2020/07/13 - 03:55 در D O C H A R