دستم را بگیر و به من بگو
چگونه در گرگ و میشِ
این روزگارِ پر بالا و پایینِ
همیشه خاکستری
هنوز می‌‌توانم بخندم...؟
2020/07/13 - 03:56 در D O C H A R