همیشه آنکه دوستت دارد
منم؛
همیشه آنکه نمی‌داند
تویی..!
2020/07/13 - 04:09 در D O C H A R