صدای تو
رنگین بود چون بازی نور
در پرتگاه غروب
یا چون خداحافظی گل‌ها
در بهار
2020/07/13 - 04:36 در D O C H A R