خودت را ببر بـه یک کافه

وَ خودت را قهوه مهمان کن
وَ کمی با خودت باش
“خودی” کـه همیشه
همراهت بودو ندیدیش

2020/07/13 - 04:57 در دوستان قدیمی نایس فان