بعضی صداها را بـاید در آغوش گرفت
مـثـلِ یـک «دوستت دارم» از زبـانِ تـو ...
2020/07/14 - 00:56 در D O C H A R