و من هنوز در گیرودارِ نبودنت
دوست داشتنت را از یاد نبرده‌ام...!
2020/07/14 - 04:07 در D O C H A R