کاش میشد
برای ساعتی مُرد ،
آن وقت است که میفهمی
چه کسی از نبودنت دق میکند
و چه کسی ذوق ؛
دلم ساعتی مُردن میخواهد ...!
2020/07/14 - 04:08 در D O C H A R
دیدگاه
57davood

اول ۰۰ خدا نکنه '
دوم ! باور کن این که ندونیم اطرافیان چ در باطنشون می‌گذره
بخود خدا نعمت بزرگیه

1399/04/24 - 04:54 ·
parimah

اوهوم نعمت بزرگیه

1399/04/30 - 02:57 ·