دهانت
پوستت
و دلتنگی هایت،
همه میراث زندگی ست...!
2020/07/14 - 04:08 در D O C H A R