دلتنگ‌ِ توام تا که دلم را بگشایی
یا فارجِ غم‌های من امشب نظری‌ کن


2020/07/15 - 05:15 در D O C H A R